Duszpasterstwo » Bierzmowanie - zobowiązania

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOBOWIĄZANIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakrament Bierzmowania może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę, tzn. biorąca aktywny udział w szkolnej katechezie; uczestnicząca w niedzielnej Mszy Świętej; obecna na: nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach, nabożeństwach majowych; spowiedzi świętej - na początek roku formacji, Boże Narodzenie, Wielkanoc, bierzmowanie; celebrująca w kościele parafialnym Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc; praktykująca codzienną modlitwę; przyjmująca Komunię Świętą; żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej; biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu /w salce przy plebanii/.

 

Kandydat do Sakramentu Bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

- systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie; katecheta na koniec roku szkolnego wydaje opinię o przygotowującym się do bierzmowania; opinia negatywna oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok;

- świadectwo chrześcijańskiego życia; dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc; "Po czynach poznacie, że są moimi uczniami";

- systematyczny i zaangażowany udział w comiesięcznych spotkaniach dla kandydatów; trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach w ciągu roku szkolnego powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok; nieobecności należy usprawiedliwiać pisemnie; usprawiedliwienie podpisuje rodzic/opiekun prawny;

- kandydat powinien wykazać się znajomością wiedzy katechizmowej, pacierza oraz wiedzą na temat Sakramentu Bierzmowania; dokonuje się to na spotkaniach formacyjnych, zaliczając co miesiąc partię materiału /treść materiału z podziałem na dane miesiące będzie podana do wiadomości przez animatora grupy/;

- spotkania kandydatów odbywać się będą raz w miesiącu; terminy spotkań podawane będą na stronie internetowej parafii; obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie;

- dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.