Duszpasterstwo » Caritas

Stowarzyszenie Caritas Parafii pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Jastrowiu powołane zostało Dekretem Erekcyjnym Dyrektora Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej z dnia 29 października 2004 roku.

 

Obecnie w naszym Stowarzyszeniu jest 11 członków:

- przewodniczący – Ksiądz Proboszcz Andrzej Wachowicz;

- prezes – Wanda Robaszewska;

- zastępca prezesa – Adam Sutkowski;

- skarbnik – Krystyna Szymańska;

- sekretarz – Anna Wysocka.

 

Działalność naszego stowarzyszenia oparta jest głównie na świadczeniu pomocy osobom potrzebującym.

 

Co roku bierzemy udział w akcjach propagowanych na terenie diecezji, jak również organizowanych tylko w naszej parafii:

- opłatek dla osób samotnych;

- charytatywne zabawy – karnawałową i "Andrzejkową";

- sprzedajemy karty świąteczne;

- dwukrotnie uczestniczyliśmy w akcji "Skrzydła" wspierającej uczniów zdolnych, którzy mają trudną sytuację materialną;

- bierzemy udział w akcji "jałmużna wielkopostna", z której wykupujemy leki dla osób chorych;

- "Zapałka nie ogrzeje" – zakupujemy opał na zimę dla 1-2 osób starszych;

- uczestniczymy w akcji "Tornister pełen uśmiechu" – napełniamy tornistry dzięki hojności naszych parafian i rozprowadzamy wśród dzieci z rodzin ubogich;

- organizujemy akcje "Pusta choinka" oraz "Zajączek" – parafianie robią paczki świąteczne dla dzieci;

- bierzemy udział w akcji "Wigilijne dzieło pomocy dzieciom";

- rozprowadzamy paschaliki wielkanocne;

- do roku 2012 rozprowadzaliśmy żywność "unijną" dla mieszkańców naszej parafii w Jastrowiu i Samborsku;

- od 11 lat naszym największym przedsięwzięciem, (które nigdy nie odbyłoby się bez pomocy miejscowych sponsorów) jest festyn rodzinny zwany "PARAFIADĄ" organizowany pod koniec września z okazji uroczystości odpustu "Świętego Michała Archanioła";

- dofinansowaliśmy wiele wycieczek parafialnych oraz wyjazdów dzieci;

- bierzemy udział w rekolekcjach Caritas, gdzie modlimy się i wspólnie z członkami Caritas z naszej diecezji wymieniamy się doświadczeniami i pomysłami do dalszej pracy.

   

Nieustannie dziękujemy wszystkim osobom, które angażowały się w działalność Caritas Parafii. Jest wielu potrzebujących, którzy wciąż czekają na naszą pomoc. Okażmy im swoje miłosierdzie i głośmy zawsze prawdę: "Deus Caritas Est".

 

NUMER KONTA BANKOWEGO CARITAS PARAFII:

028 9350 0090 0003 5912 0000 010