Renowacja zabytkowych elementów » Konserwacja konfesjonałów

Zdjęcia ukazują przebieg prac i ludzi związanych z działaniami dotyczącymi konserwacji konfesjonałów.

Widać jak było przed i po zabiegach konserwatorskich.